EMERITUS QUARTET/LAIVO TROUPE

2022 / 10 / 19
Mama studios, Mickevičiaus 29, Vilnius,
  • lt
  • eng
EMERITUS QUARTET” – kvartetas, kuris papuoštų net ir pačių prestižiškiausių Europos bei pasaulio džiazo festivalių programas. Kiekvienas šios ketveriukės narys – tai Lietuvos džiazo legenda, svariai prisidėjusi ir prisidedanti ne tik prie nacionalinės, bet ir regiono ar net visos Europos džiazo istorijos formavimosi.
Laivo Troupe – šiuolaikinės ir improvizacinės muzikos ansamblis, kurio sudėtyje – šeši atlikėjai, jungiantys skirtingas muzikines patirtis ir stilistikas: džiazo, klasikinės, Šiuolaikinės muzikos. Unikalus stipriu kiekvieno atlikėjo individualumu ir bendru viso ansamblio skambesiu. Ansamblio pagrindinė atliekamos muzikos sritis yra šiuolaikinė muzika ir laisvoji improvizacija, tačiau taip pat turi platų spektrą įvairaus repertuaro, originalių kompozicijų, aranžuočių, grafinės notacijos muzikos, drono muzikos ir daugiau. Tyrinėjant platų muzikos pasaulį ansamblis nuolatos ieško kūrybiško ir efektyvaus garsinės estetikos bei struktūros realizavimo, eksperimentuojant ritmais, atonaliomis harmonijomis, tembrais bei išplėstinėmis technikomis sukuria ekspresyvią ir neįprastą pasirodymo formą, ypatingą dėmesį skirdami šiuolaikiškai ir kokybiškai interpretacijai, visąlaik mesdami įšūkį sau ir klausytojams.
Visi ansamblio „Laivo Troupe“ nariai yra aktyviai dalyvaujantys Lietuvos muzikiniame gyvenime, atliekant šiuolaikinę, džiazo, roko, funko muziką,
nuolatiniai festivalių „Vilnius Jazz“, „Mama Jazz“, „Jauna Muzika“, “Sirenos“ „Improdimensija“, „Druskomanija“, „Kintai Arts“, „Raseinių Šiuolaikinės Muzikos Festivalis“, „Sostinės dienos“, „Tema Fest“ nariai.
Koncertą remia@Lietuvos kultūros taryba ir @Vilniaus savivaldybė
Renginys vyks Mama studios patalpose Mickevičiaus 29, Vilniuje, vietas galite rezervuoti iš anksto telefonu +370 617 13377, el paštu tickets@improdimensija.lt, įsigyti vietoje prieš koncertą arba https://tickets.paysera.com/…/emeritus-quartet-laivo…
Vietų skaičius itin ribotas.
Bilieto kaina 15 Eur, studentams, moksleiviams ir senjorams – 10 Eur (perkant bilietą vietoje)

EMERITUS QUARTET” – a quartet that would adorn the programs of even the most prestigious jazz festivals in Europe and the world. Each member of this quartet is a Lithuanian jazz legend who has made a significant contribution to the formation of not only national, but also regional and even European jazz history.
Laivo Troupe – a contemporary and improvisational music ensemble consisting of six performers combining different musical experiences and styles: jazz, classical, contemporary music. Unique in the strong individuality of each performer and the overall sound of the whole ensemble. The ensemble’s main area of performing music is contemporary music and free improvisation, but also has a wide range of diverse repertoire, original compositions, arrangements, graphic notation music, drone music and more. While exploring the wide world of music, the ensemble is constantly looking for a creative and effective realization of sound aesthetics and structure, by experimenting with rhythms, atonal harmonies, timbres and advanced techniques, they create an expressive and unusual form of performance, paying special attention to modern and high-quality interpretation, always challenging themselves and the listeners.
All members of the “Laivo Troupe” ensemble are actively involved in Lithuanian musical life, performing contemporary, jazz, rock, funk music,
regular members of the festivals “Vilnius Jazz”, “Mama Jazz”, “Jauna Muzika”, “Sirenas”, “Improdimensija”, “Druskomanija”, “Kintai Arts”, “Raseinių Šiuuolaikinės Music Festivalis”, “Sostinės dienos”, “Tema Fest” .

The concert is sponsored by the @Lietuvos kulturos taryba and @Vilniaus savivaldybė
The event will take place in the premises of Mama studio at Mickevičius 29, Vilnius, seats can be reserved in advance by phone +370 617 13377, e-mail tickets@improdimensija.lt, purchased on the spot before the concert or https://tickets.paysera.com/…/emeritus- quartet-ship…
The number of places is extremely limited.
The ticket price is 15 EUR, for students, schoolchildren and seniors – 10 EUR (when buying a ticket on the spot)

orchestra

Improdimensija Orchestra