Improdimensija Ukrainai:Mark Tokar, Andre Vida, Vladimir Tarasov,Dovydas Stalmokas,Liudas Mockūnas

2022 / 06 / 01 19.00
Mama studios, Mickevičiaus 29, Vilnius,
  • lt
  • eng
Avangardinės muzikos lopšys – „Improdimensija“, jau šį trečiadienį, birželio 1 d., kviečia muzikos mylėtojus į akistatą su saksofonininku André Vida iš JAV, Dovydu Stalmoko, Liudu Mockūnu ir netikėtai prie koncerto prisijungusiu kontrabosininku Marku Tokaru bei būgnininku Vladimiru Tarasovu.
„M. Tokaras prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą savanoriškai stojo ginti tėvynės, todėl birželio 1-osios koncertas – tikras netikėtumas mums patiems. Gavęs leidimą iš Kyjivo 10-čiai dienų išvykti iš Ukrainos, jis atvyko koncertuoti į „Vilnius Mama Jazz“ festivalį, tačiau po pasirodymo jame nusprendė prisijungti prie „Improdimensijos“ renginio. Turint omeny Marko talentą bei sunkią jo tėvynės dalią mums bus didelė garbė matyti jį „Improdimensijos“ scenoje, juolab, su velniškai gabiu saksofonininku A. Vida, − pasakoja „Improdimensijos“ įkūrėjas saksofonininkas Liudas Mockūnas bei priduria – esame išvien su Ukraina ir visas koncerto metu surinktas lėšas skirsime šiai šaliai“.
Kontrabosininkas Markas Tokaras baigė klasikinę gitarą Lvovo S. Liudkevičiaus muzikos koledže, o vėliau – kontrabosą K. Szymanowskio džiazo akademijoje Katovicuose (Lenkija). Tai gerai Lietuvos publikai pažįstamas muzikantas. Bendri projektai su Petru Vyšniausku ir Arkadijumi Gotesmanu, pasirodymai „Vilnius Jazz“ ar „Vilnius Mama Jazz“ festivaliuose mūsų šalies džiazo mėgėjams leido įsitinkinti išskirtiniu šio muzikanto braižu bei ausims ir širdžiai patraukliu skambesiu.
2005-2006 metais Markas buvo Ukrainos ir Lenkijos festivalio „Jazz Bez“ meno vadovas, rengė „Metro Jazz“ koncertų seriją Lvovo filharmonijoje. Jis yra tarptautinių projektų „Leo’m’art“, „Mark Tokar’s Quintet“ ir „Avtokar“ lyderis, Keno Vandermarko projekto „Resonance“ dalyvis, groja grupėse „Undivided“, „Five Spot“, „Four“, „Varpaj“ ir „Yatoku“. Iki karo Markas aktyviai koncertuodavo JAV ir Europoje, taip pat nuolat skaitydavo paskaitas įvairiuose džiazo mokyklose.
Menininkas bendradarbiavo su daugybe improvizacinės muzikos žvaigždžių, tarp jų – Bobby Few, Perry Robinsonu, Steve‘u Swellu, Michaelu Zerangu, Martinu Küchenu, Timu Daisy, Dave‘u Rempis, Fredu Frithu, Klausu Kugeliu ir Arkadijumi Šilkloperiu, Marku Sandersu ir daugeliu kitų.
A. Vida – vengrų kilmės amerikiečių saksofonininkas, avangardinės krypties muzikantas, tekstų autorius ir eksperimentinės muzikos kompozitorius, gyvenantis ir kuriantis Berlyne. Jo kartu su Albanijos šiuolaikinio meno ikona Anri Sala koordinuoti projektai pristatyti „The Serpentine“ galerijoje ir „Frieze Art Fair“ Londone, „New Museum“ Niujorke ir daugelyje kitų svarbiausių kultūrinių erdvių.
A. Vida buvo Anthony Braxtono „Ghost Trance Ensemble“ narys, Niujorko kolektyvo „CTIA“ įkūrėjas, psichodelinio, avangardinio folk žanrui priskiriamos Niujorko grupės „The Tower Recordings“ narys, bendradarbiavo su tokiais menininkais kaip Eltonu Johnu, Ceciliu Tayloro, Jimu O’Rourke, Hildur Gudnadottir, Mocky ir daugeliu kitų.
André ir Marko duetas „Improdimensijos“ scenoje pasirodys ne vienas. Jiems talkins trys puikūs mūsų šalies improvizatoriai – saksofonininkai Liudas Mockūnas ir Dovydas Stalmokas bei legendos statusą turintis perkusininkas Vladimiras Tarasovas. Skirtingos kartos, skirtingos muzikinės patirtys, bet tas pats neužgožiamas laisvės troškimas.
„Kaip skambės birželio 1-oji? Neabejoju, kad A. Vidos solo pasirodyme netrūks tarp šiuolaikinės akademinės muzikos ir džiazo tradicijų išsikerojusios A. Braxtono mokyklos įtakotų garsų. Žinoma, tik su pačiam A. Vidai būdingu cinkeliu. O kvinteto pasirodymas bus kupinas spontanikos. Viskas priklausys nuo to kas tą vakarą dėsis mūsų galvose ir širdyse. Galbūt grosime švelniai ir tyliai, o gal šiurkščiai ir trankiai. Bet manau, kad bus ir to, ir to“, − pasakoja „Improdimensijos“ siela L. Mockūnas.
Koncertą iš dalies remia @Lietuvos kultūros taryba
Renginys vyks Mama studios patalpose Mickevičiaus 29, Vilniuje, vietas galite rezervuoti iš anksto telefonu +370 617 13377, el paštu tickets@improdimensija.lt, įsigyti https://tickets.paysera.com/…/andrea-vida-solo-dovydas…
arba prieš koncertą.
Vietų skaičius itin ribotas.
Bilieto kaina 15 Eur, studentams, moksleiviams ir senjorams – 10 Eur (perkant bilietą vietoje)

The cradle of avant-garde music – “Improdimensija”, already this Wednesday, June 1, invites music lovers to a showdown with saxophonist André Vida from the USA, Dovydas Stalmokas, Liudas Mockūnas and double bassist Mark Tokar and drummer Vladimir Tarasov, who unexpectedly joined the concert.
“After the start of the Russian war against Ukraine, Tokar volunteered to defend his homeland, so the concert on June 1 is a real surprise for us. After receiving permission from Kyiv to leave Ukraine for 10 days, he came to perform at the “Vilnius Mama Jazz” festival, but after his performance there, he decided to join the “Improdimensija” event. Considering Marko’s talent and the difficult part of his homeland, it will be a great honor for us to see him on the “Improdimensija” stage, especially with the devilishly talented saxophonist A. Vida, – says the saxophonist Liudas Mockūnas, the founder of “Improdimensija” and adds – we are united with Ukraine and all during the concert we will allocate the collected funds to this country.”
Double bassist Mark Tokar graduated in classical guitar at the S. Liudkevicius College of Music in Lviv, and then double bass at the K. Szymanowski Jazz Academy in Katowice (Poland). He is a well-known musician to the Lithuanian public. Joint projects with Petras Vyšniauskas and Arkadij Gotesman, performances at the “Vilnius Jazz” or “Vilnius Mama Jazz” festivals allowed the jazz lovers of our country to become convinced of this musician’s unique character and sound appealing to the ears and heart.
In 2005-2006, Mark was the artistic director of the Ukrainian and Polish festival “Jazz Bez”, organized the “Metro Jazz” series of concerts at the Lviv Philharmonic. He is the leader of the international projects Leo’m’art, Mark Tokar’s Quintet and Avtokar, a member of Ken Vandermark’s project Resonance, plays in the groups Undivided, Five Spot, Four, Varpaj and Yatoku. Before the war, Mark was actively performing in the USA and Europe, as well as regularly giving lectures at various jazz schools.
The artist has collaborated with many improvisational music stars, including Bobby Few, Perry Robinson, Steve Swell, Michael Zerang, Martin Küchen, Tim Daisy, Dave Rempis, Fred Frith, Klaus Kugel and Arkady Šilkloper, Mark Sanders and many others. .
A. Vida is an American saxophonist of Hungarian origin, avant-garde musician, lyricist and composer of experimental music, who lives and works in Berlin. His coordinated projects with Albanian contemporary art icon Anri Sala have been presented at The Serpentine Gallery and Frieze Art Fair in London, New Museum in New York and many other important cultural spaces.
A. Vida was a member of Anthony Braxton’s Ghost Trance Ensemble, a founder of the New York collective CTIA, a member of the psychedelic, avant-garde folk New York group The Tower Recordings, collaborated with such artists as Elton John, Cecil Taylor, Jim O’Rourke , Hildur Gudnadottir, Mocky and many others.
The duo of André and Mark will not appear alone on the “Improdimensijos” stage. They will be assisted by three great improvisers of our country – saxophonists Liudas Mockūnas and Dovydas Stalmokas and legendary percussionist Vladimir Tarasovas. Different generations, different musical experiences, but the same unshakable desire for freedom.
“How will June 1st sound?” I have no doubt that in A. Vida’s solo performance there will be no shortage of sounds influenced by A. Braxton’s school, which has split between modern academic music and jazz traditions. Of course, only with A. Vida’s typical tizzy. And the performance of the quintet will be full of spontaneity. Everything will depend on what will be in our heads and hearts that night. Maybe we’ll play soft and quiet, or maybe we’ll play rough and hard. But I think there will be both this and that,” says L. Mockūnas, the soul of “Improdimensija”.
The concert is partially supported by the @Lietuvos kulturos taryba
The event will take place in the premises of Mama studio at Mickevičius 29, Vilnius, you can reserve seats in advance by calling +370 617 13377, by e-mail tickets@improdimensija.lt, purchase https://tickets.paysera.com/…/andrea-vida-solo- David…
or before the concert.
The number of places is extremely limited.
The ticket price is 15 EUR, for students, schoolchildren and seniors – 10 EUR (when buying a ticket on the spot)

orchestra

Improdimensija Orchestra