Kauksmai ir Kaukai: Šarka/ Mockūnas/ Milašius/ Razmus

2020 / 08 / 06 20.00
Empty Brain Resort
  • lt
  • eng
„KAUKSMAI IR KAUKAI“
Teatralizuotas muzikinis performansas
Benas Šarka – performansas, vokalas
Liudas Mockūnas – saksofonai
Juozas Milašius – gitara, triukšmas
Domantas Razmus – būgnai
Tikima, kad kauko kauksmas gali suskaldyti akmenį, kaukoles ir net betoną. Lietuvių mitologijoje kaukas laikomas vaisingumo, turtų dvasia. Lietuviai tikėjo, kad kaukais pavirsta mirę nekrikštyti kūdikiai. Terminas „kaukas“ kilęs nuo žodžio „kaukti“, o nuo „kauko“ – „kaukė“.
“ROARS AND GOBLINS“
Theatrical Musical Performance
Benas Šarka – performance, vocal
Liudas Mockūnas – reeds
Juozas Milašius – guitar, noise
Domantas Razmus – drums
The roaring of a goblin is believed to be able to break a stone, skulls and even the concrete. A goblin is considered to be a spirit of fertility and riches in the Lithuanian mythology. The Lithuanians once believed that babies, who die without being baptised, turn into goblins.
The Lithuanian term “kaukas” (Eng. goblin) originated from the Lithuanian word “kaukti” (Eng. roar) and the Lithuanian word “kaukė” (Eng. mask) – from the Lithuanian word “kaukas”.

orchestra

Improdimensija Orchestra