Lotte Anker-Chris Corsano duo (DK, US)/Gregory Horonenko-Andrius Šiurys-Kristupas Kmitas (BLR, LT)

2022 / 09 / 17 19.00
Mama studios, Mickevičiaus 29, Vilnius,
  • lt
  • eng
L. Anker ir C. Corsano – neabejotinai improvizacinės muzikos elito atstovai, savo kūryba esmingai keičiantys muzikos suvokimą. Tiek Lotte, tiek Chrisas – skirtingų kartų atstovai, tačiau juos jungia juvelyriškai tikslus instrumentų valdymas, novatoriškas komponavimas bei nenuspėjamos improvizacijos. Bet kokie kartų skirtumai, judviem užlipus į sceną, dingsta akimirksniu, o klausytojus užlieja neįtikėtinai subtilios garsų vilnys.
L. Anker – į muzikos sceną įžengė praėjusio amžiaus 9-ajame dešimtmetyje. Jos kelias į muziką prasidėjo klasikinio fortepijono studijomis, o 1980-aisiais, susižavėjusi Johnu Coltrane’u ir Wayne’u Shorteriu, ji perėjo į saksofono klasę ir nėrė į improvizacinę muziką. Kopenhagos universitetą baigusi saksofonininkė 1988 m. kartu su pianiste Mette Petersen įkūrė šiuolaikinio džiazo kvartetą, su kuriuo išleido kritikų atmintyje įsirėžusį albumą „Beyond the Mist“. Nuo 1996 m. L. Anker yra viena iš Europos avangardinės muzikos gerbėjams puikiai žinomo „Copenhagen Art Ensemble“ lyderių. Ši apžvalgininku improvizacijos karalienė iš Danijos tituluojama muzikantė aktyviai bendradarbiauja su pianistu Craigu Tabornu, būgnininku Geraldu Cleaveriu, pianiste Marilyn Crispell, elektroakustinės muzikos kūrėju Jakobu Riisu ir kt. Ji taip pat aktyviai komponuoja tiek didelės, tiek mažos apimties ansambliams. L. Anker kūrybai būdinga savita ir daugiasluoksnė šiuolaikinės akademinės, laisvosios improvizacinės, džiazo bei klasikinės muzikos interpretacija.
Laisvojo džiazo, avangardinio roko ir eksperimentinės muzikos gerbėjų ausyse C. Corsano vardas, neabejotinai, yra skambėjęs. Praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio pabaigoje į muzikos sceną įsiveržęs būgnų bei perkusijos asas netrukus tapo itin geidžiamu muzikantu. Talentu ir charizma apdovanotas C. Corsano bendradarbiauja su pačiais aktualiausiais ir esmingiausiais muzikos vardais. Žvilgtelėję į Chriso biografiją aptiksite tokius vardus kaip Joe McPhee, Evanas Parkeris, Thurstonas Moore‘as, Richardas Bishopas, Billas Orcuttas, Jimas O’Rourke’as, Okkyung Lee ir t.t. Be to, jei nors kartą klausėte islandų deivės Björk albumo „Volta“ arba 2008 m. lankėtės jos koncerte Vingio parke, tai galite būti tikri, kad Chrisą esate girdėję.
Tai neišpasakytai įvairialypis ir lakios fantazijos muzikantas, nuolat ieškantys naujų būdų prakalbinti mušamuosius instrumentus. Net neturėdamas jokio būgno ar įprasto perkusinio instrumento po ranka, Chrisas gebėtų sugroti įsimintiną koncertą vien su tuo ką rastu aplink save. Neatsitiktinai 2013 m. JAV žurnalas „Spin“ jį įtraukė į 100-o geriausių alternatyviosios muzikos būgnininkų sąrašą.
Rugsėjo 17-ąją be Lottes ir Chriso dueto į sceną taip pat žengs G. Horonenko, A. Šiurio ir K. Kmito trio. Neseniai susikūręs saksofoną, elektroniką ir perkusiją apjungiantis kolektyvas – tai nenušlifuotas laisvosios improvizacijos deimantas, kurį išgirsti gyvai kol kas progų nebuvo daug. Tie kas girdėjo, vienbalsiai tvirtina, jog šių vaikinų kuriamas daugiasluoksnis ir intensyvus garsinis pasakojimas nepalieka abejingų. „Improdimensijos“ lankytojų laukia maloni ir netikėta nauja pažintis su jaunosios kartos atstovais, kurie drąsiai savo gebėjimais nurungtų ne vieną scenos senbuvį.
Koncertą iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus m. savivaldybė
Renginys vyks Mama studios patalpose Mickevičiaus 29, Vilniuje, vietas galite rezervuoti iš anksto telefonu +370 617 13377, el paštu tickets@improdimensija.lt
Vietų skaičius itin ribotas.
Bilieto kaina 20 Eur, studentams, moksleiviams ir senjorams – 15 Eur (perkant bilietą vietoje)

L. Anker and C. Corsano are undoubtedly representatives of the elite of improvisational music, who fundamentally change the perception of music with their work. Both Lotte and Chris are representatives of different generations, but they are united by jewel-like precise handling of instruments, innovative composing and unpredictable improvisations. Any generational differences disappear in an instant when the two of them take the stage, and the audience is flooded with an incredibly subtle wave of sound.
L. Anker – entered the music scene in the 90s of the last century. Her path to music began with classical piano studies, and in the 1980s, fascinated by John Coltrane and Wayne Shorter, she switched to saxophone classes and dived into improvisational music. Saxophonist who graduated from the University of Copenhagen in 1988. together with the pianist Mette Petersen, he founded a modern jazz quartet with which he released the critically acclaimed album Beyond the Mist. Since 1996 L. Anker is one of the leaders of the “Copenhagen Art Ensemble”, well known to fans of European avant-garde music. Dubbed the queen of improvisation from Denmark by the reviewer, this musician actively collaborates with pianist Craig Taborn, drummer Gerald Cleaver, pianist Marilyn Crispell, electroacoustic music creator Jakob Riis and others. She also actively composes for both large and small-scale ensembles. L. Anker’s work is characterized by a unique and multi-layered interpretation of contemporary academic, free improvisational, jazz and classical music.
In the ears of fans of free jazz, avant-garde rock and experimental music, C. Corsano’s name has undoubtedly sounded. The ace of drums and percussion, who broke into the music scene in the late 10s of the last century, soon became a highly sought-after musician. Gifted with talent and charisma, C. Corsano collaborates with the most relevant and essential names in music. If you take a look at Chris’ bio, you will come across names like Joe McPhee, Evan Parker, Thurston Moore, Richard Bishop, Bill Orcutt, Jim O’Rourke, Okkyung Lee, etc. Also, if you’ve ever listened to Icelandic goddess Björk’s Volta album or 2008’s visited her concert in Vingios Park, you can be sure that you have heard Chris.
He is an indescribably versatile and volatile fantasy musician who is constantly looking for new ways to talk about percussion instruments. Even without any drum or normal percussion instrument at hand, Chris could play a memorable concert with just what he found around him. It is no coincidence that in 2013 The US magazine “Spin” included him in the list of the 100 best drummers in alternative music.
On September 17, in addition to Lottes and Chris duet, G. Horonenko, A. Šiuris and K. Kmits trio will also take the stage. The recently formed collective that combines saxophone, electronics and percussion is an unpolished diamond of free improvisation, which you haven’t had many opportunities to hear live. Those who have heard it unanimously claim that the multi-layered and intense audio narration created by these guys does not leave anyone indifferent. The visitors of “Improdimensijos” are waiting for a pleasant and unexpected new acquaintance with the representatives of the young generation, who would bravely use their skills to upstage many veterans of the scene.
The concert is partially supported by the Lithuanian Culture Council and the Vilnius City Council. municipality
The event will take place in the premises of Mama studio at Mickevičiaus 29, Vilnius, you can reserve your seats in advance by calling +370 617 13377 or by e-mail tickets@improdimensija.lt
The number of places is extremely limited.
The ticket price is 20 EUR, for students, schoolchildren and seniors – 15 EUR (when buying a ticket on the spot)

orchestra

Improdimensija Orchestra