Quintans, Mockūnas, Mikalkėnas, Kanevičius/Kalvelytė, Kurtinaitis, Parulis, Mikalkėnas

2022 / 05 / 25 19.00
Mama studios, Mickevičiaus 29, Vilnius,
  • lt
  • eng
I dalis:
Kvartetas kurio nariai, komponuodami savo individualias patirtis ieško bendro skambesio, kuria sintezę tarp kamerinio grojimo ir ekspermentinių bandymų, kurie visada iškelia “netikėtumo” galimybę. Improdimensijos koncertų cikle šis kvartetas pristatys programą dedikuotą žymiam amerikiečių saksofonininkui ir kompozitoriui Steve Lacy. Programą sudarys parafrazės komponuotos tiek pačių kvarteto narių, tiek Steve Lacy ir kitų kompozitorių motyvai.
Salomėja Kalvelytė (fleita)
Haroldas Parulis (klarnetas)
Mikas Kurtinaitis (tūba)
Arnas Mikalkėnas (perkusija)
II dalis:
Santiago Quintans yra kompozitorius / gitaristas, aktyvus tiek šiuolaikinės muzikos, tiek džiazo srityse. Santiago savo muzikiniuose tyrinėjimuose koncentruojasi į ryšius tarp elektrinės gitaros, improvizacijos ir naujų skaitmeninių garso transformacijos įrankių. Jo kūryba sužadina naują muzikinės medžiagos sampratą, pagrįstą išskirtinėmis garso ir akustinėmis savybėmis.
Santiago Quintans yra įgijęs džiazo gitaros bakalauro ir magistro laipsnius Majamio universitete (JAV), taip pat muzikologijos magistro laipsnį ”Université de Paris”(Prancūzija). Nuo 2004 m. jis gyvena Paryžiuje ir yra aktyvus naujosios muzikos/improvizacinės muzikos scenos narys. Jis rašo muziką šiuolaikinės muzikos ansambliams, šiuolaikinio šokio trupėms, o kaip atlikėjas yra bendradarbiavęs su Kenny Wheeler, Tony Malaby, Paul Rogers, Maria Schneider, Daniel Humair ir kt.
Jo moksliniai darbai apie elektrinę gitarą buvo publikuoti “Journal of Interdisciplinary Music Studies” (JIMS), “Appareil”, “Espacio Sonoro”, taip pat jis dažnai yra kviečiamas skaityti paskaitas Europoje ir Amerikoje. Santiago Quintans yra Paryžiaus Nacionalinės muzikos ir šokių konservatorijos džiazo fakulteto dėstytojas.
Prie Santiago Quintans prisijungs vieni iš svarbiausių Lietuvos improvizacinės muzikos atlikėjų – saksofonininkas Liudas Mockūnas, kontrabosininkas Eugenijus Kanevičius ir perkusinininkas Arnas Mikalkėnas.
Santiago Quintans (el. gitara)
Liudas Mockūnas (saksofonai)
Eugenijus Kanevičius (kontrabosas)
Arnas Mikalkėnas (perkusija)
A quartet whose members, in composing their individual experiences, seek a common sound that creates a synthesis between chamber play and experimental testing that always raises the possibility of “surprise”. In this cycle of improvisational concerts, the quartet will present a program dedicated to the famous American saxophonist and composer Steve Lacy. The program will consist of paraphrases composed by the quartet members themselves, as well as motifs by Steve Lacy and other composers.
Salomėja Kalvelytė (flute)
Haroldas Parulis (clarinet)
Mikas Kurtinaitis (tuba)
Arnas Mikalkėnas (percussion)
Santiago Quintans is a composer/guitarist active in the fields of contemporary music and Jazz. His music and research focus on the relationship between the electric guitar, improvisation, and new digital tools of sound transformation. His work evokes a new conception of musical materials based on the formal properties of sound masses and their motion in a given space. Coming from a Jazz/improvisational background, the relationship between body gestures and musical structure is at the core of his compositional approach
A native of Vigo, Spain (1975), Santiago holds a Bachelor’s Degree in Jazz Guitar and a Master’s Degree from the University of Miami (USA) as well as a Master’s Degree in Musicology (focusing on the digital treatment of the electric guitar) from Université Paris 8 (France). In 2004 he moves to Paris and becomes an active member of the new music/improvisation scene. He has written music for contemporary music ensembles, dance companies and as a performer he has worked with some of today’s leading figures in Jazz and contemporary music (Kenny Wheeler, Tony Malaby, Paul Rogers, Maria Schneider, Daniel Humair). He has performed emblematic pieces such as Steve Reich’s Electric Counterpoint, orchestral contemporary works such as Peter Eötvös “Seven” and has appeared internationally in Festivals such as Europa Jazz, Montreux or Imaxinasons.
In this concert one of the most important figures of Lithuanian improvisational music Liudas Mockūnas, double bassist Eugenijus Kanevičius and percussionist Arnas Mikalkėnas will join Santiago Quintans.
Santiago Quintans (el. guitar)
Liudas Mockūnas (reeds)
Eugenijus Kanevičius (db. bass)
Arnas Mikalkėnas (percussion)

orchestra

Improdimensija Orchestra